Energie & Water

Fluxys Klantendienst

Fluxys – het begin
Fluxys is een beursgenoteerde onderneming die ontstond nadat de gasttransportactiviteiten van de firma Distrigas werden afgesplitst. Ditrigas werd in 1929 opgericht door Imperial Continental Gas Association en beperkt zich vanaf 2001 tot aardgashandel. De gasttransportactiviteiten werden uitgevoerd door Fluxys. Zij transporteren grote volumes aardgas naar grote industriële afnemers, elektriciteitscentrales die op gas werken en naar distributienetten. Verder zorgen zij voor de transit van deze grote volumes aardgas. Het heeft een netwerk van 3800 km ondergrondse pijpleidingen, transportverbindingen van en naar Nederland, Duitsland en Frankrijk en een methaanterminal en opslagcapaciteiten in de haven van Zeebrugge. Het hoofdkantoor van Fluxys staat in Brussel en voor het bedrijf werken ongeveer 1.150 werknemers (2013). In dit jaar had het een omzet van €935 miljoen met een winst van €181 miljoen. Het bedrijf heeft een uitstekende Fluxys klantendienst opgezet om zijn klanten te helpen bij vragen en opmerkingen.

Het aanbod van Fluxys
De belangrijkste activiteiten van Fluxys zijn onder te verdelen in 3 categorieën; vervoer, opslag en LNG-terminallinginstallaties. Onder de categorie vervoer valt de verkoop van de inhoud via pijpleidingen aan zijn klanten. De Fluxys klantendienst kan hier uitstekend bij helpen. Het vervoert natuurlijk gas naar verschillende netbeheerders, industriële gebruikers en elektriciteitscentrales in Belgie. Opslagdiensten worden ook aangeboden door Fluxys waardoor het voor de klant toegankelijk wordt om gebruik te maken van buffercapaciteiten om voortdurende aflevering van natuurlijk gas te verzekeren aan zijn eindgebruikers of de gashandel branche.

Fluxys klantendienst contacteren
De website van Fluxys is beschikbaar in de Franse, Nederlandse en Engelse taal. Het bedrijf is te volgen op Facebook en LinkedIn, zodat de klant altijd op de hoogte kan blijven van de laatste ontwikkelingen. Ook kan de klant via deze kanalen altijd de Fluxys klantendienst contacteren. Klanten kunnen de zetel van de vennootschap contacteren op het nummer 02 282 72 11 of per fax op het nummer 02 230 02 39. In noodgevallen dient de klant onmiddellijk de aardgasvervoersinstallatie te contacteren. Dit kan op de nummers 0800 90 102 of 02 282 70 03. Gegevens kan men faxen naar 02 282 70 06.

Vragen over de infrastructuur
Heeft de klant vragen over de infrastructuur, dan is het mogelijk om een formulier in te vullen op de website. Om werken te melden, bezoekt de klant de website van KLIM. Is de klant een particulier of KMO en wil de klant een gasaansluiting, dan dient de klant contact op te nemen met zijn of haar distributienetbeheerder. Voor andere vragen over de infrastructuur kan de klant contact opnemen met Fluxys klantendienst. In het contactformulier kan de klant de aard van de vraag aangeven.

Aquafin Klantendienst

Aquafin
Het Belgische bedrijf Aquafin is in handen van de Vlaamse Milieuholding. Het is verantwoordelijk voor de prefinanciering, de bouw en het beheer van infrastructuur voor waterzuivering. In 1990 richtte de Vlaamse overheid zich op het versneld opbouwen van de zuiveringsinfrastuctuur in België via Aquafin. Aan het einde van 2014 had het bedrijf 287 waterzuiveringsinstallaties, 5.505 kilometer aan leidingen en 1.472 pompstations en bergbezinkingsbekkens in beheer. De Aquafin klantendienst is opgezet om zijn klanten te helpen bij het beantwoorden van vragen. Het bedrijf is opgericht op 25 april 1990 en het huidige hoofdkantoor staat in Aartselaar. Aquafin heeft meer dan 1000 werknemers. In 2013 maakte het een omzet van € 456.936.874 met een winst van € 8.896.258. Het dochterbedrijf van Aquafin, Aquaplus, regelt de activiteiten die via de wetgeving gereguleerd worden. Hieronder vallen het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en bovengemeentelijke rioolbeheer. Aquaplus richt zich op de industriële en buitenlandse markt.

De 3 diensten van Aquafin
Aquafin biedt zijn diensten aan in drie soorten gebieden: Zakelijk, Gemeenten en waterafvoer. De Aquafin klantendienst is altijd bereid om vragen over deze diensten te beantwoorden. Onder de naam RioTotaal worden de gemeentelijke diensten uitgevoerd en helpt het bij de ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur voor steden om afvalbeheer te verbeteren. Het afval wordt beheerd via verschillende procedures zoals een regenwaterplan, RioGis, RioHerrekening, Rioinvestering, RioProject en het scheiden van afval en regenwater op het land. Zakelijke diensten komen in de vorm van afvalwaterzuiveringinstallaties of tijdelijke en vaste ontladingen, noodoproepen aan WWTP, een communicatiebuffer in regenachtig weer en support van Aquaplus. Van overheidsinstanties kan het bedrijf verzoeken ontvangen om regenwater af te voeren.

Aquafin klantendienst contacteren
Het bedrijf heeft de Aquafin klantendienst opgericht om zijn verschillende klanten hulp te bieden bij vragen en problemen. Deze klanten bestaan onder andere uit individuen, technische partners, bedrijven en steden. Voor iedere afdeling is een apart telefoonnummer opgezet, zodat de klant zo snel mogelijk geholpen kan worden. Als de klant meer informatie wil over de infrastructuur, dan is de Aquafin klantendienst beschikbaar op het nummer 03 450 45 45, van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. Ook is het mogelijk om via de website een contactformulier in te vullen. In noodgevallen kan de klant direct het kantoor bellen op het nummer 03 450 45 11, welke beschikbaar is van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 17.30 uur. Op vrijdag is dit van 08.00 tot 16.30 uur.

Alternatieve contactnummer
De Aquafin klantendienst staat ook studenten, bedrijven en de pers te woord. Technische partners kunnen direct het nummer 0440.691.388 contacteren of een e-mail sturen naar info@aquafin.be. De partners kunnen ook online een contactformulier invullen, zodat de Aquafin klantendienst contact met hen kan opnemen. De klantendienst voor steden is te bereiken op 03 450 45 45 van 08.00 tot 19.00 uur en in geval van nood kan men het nummer 0800 16 603 bellen.

AWW Klantendienst

Water-Link – de geschiedenis
Water-link, de voormalige Antwerpse Waterwerken, is ontstaan in 1880 en staat in voor de productie en distributie van drinkwater voor Antwerpen en haar randgemeentes. Hiernaast levert het drinkwater aan havenbedrijven en levert het aan de schepen die in de haven van Antwerpen aanmeren. Het beschikt over een eigen productiecentra in Oelegem, Notmeir en Walem. Het hoofdkantoor ligt in Antwerpen.
Het produceert bijna 150 miljoen kubieke meter aan water en genereert een omzet van 100 miljoen euro. Onlangs heeft het bedrijf besloten om zijn werkstroom te wijzigen via een procesmatige aanpak om zijn service en diensten te verbeteren. De geïntegreerde IT-support helpt de AWW klantendienst bij het verlenen van een uitstekende service, wat nodig is om deze transformatie te verwezenlijken. Met behulp van Microsoft Dynamics kan de klant een betere klantendienst bieden vanwege zijn flexibiliteit met de rest van de Operations management.

Kwalitatief drinkwater
AWW voorziet ruim 15.000 klanten van drinkwaterfaciliteiten via degelijke opslagmogelijkheden. Collega’s van AWW zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het distributienetwerk en de productiefaciliteiten, zodat meer klanten in contact komen met het bedrijf via IT. AWW gebruikt ook verschillende toepassingen om zo de beste AWW klantendienst te geven aan zijn klanten. Vanwege de grootte van het klantenprofiel is het belangrijk dat het management goed verloopt. Netwerkopslag is noodzakelijk voor de AWW klantendienst om zijn diensten te kunnen verlenen aan zijn klanten zonder storingen. AWW maakt ook gebruik van EMC door de opslag van data, aangezien het erg belangrijk is dat data efficiënt wordt opgeslagen.

Snelle oplossingen en aanvragen
Met behulp van zijn medewerkers bij de AWW klantendienst, heeft de klant toegang tot de status van zijn aanvraag via een gemakkelijk toegangssysteem. Dit helpt bij een snelle en effectieve afhandeling van aanvragen van klanten. De nieuwe werkstroom van AWW heeft als voordeel dat het zijn klanten een hoge kwaliteit aan data kan verlenen om zijn klanten zo tevreden te stellen. Dit is het belangrijkste onderdeel is die het succes van een bedrijf bepaald. Deze geïntegreerde aanpak voorziet niet alleen de klanten van AWW van een uitstekende service, maar zorgt ook voor een vloeiend verloop van interne werkzaamheden zonder gedoe. Om dit te bereiken werkt AWW samen met veel externe bedrijven om een uitstekende kwaliteit aan zijn klanten te kunnen bieden.

Data van AWW
Gegevens over waterverbindingen, elektriciteitsnetwerken en watervoorzieningen zijn volledig beschikbaar op een geïntegreerd computernetwerk. Vanaf maart 2003 was deze data beschikbaar voor de AWW-gebieden en wordt verwerkt door verschillende gemeentes in verschillende gebieden. De medewerkers van de AWW klantendienst zijn zo getraind, dat zij met de twee systemen kunnen werken totdat de gegevens weer teruggezet worden naar de originele niveaus. Medewerkers worden goed getraind in bevoorrading, onderzoek en ontwikkeling. Met behulp van verschillende soorten software kan de AWW klantendienst een groot aantal klanten bereiken en zijn klantenkring vergroten.

EDF Klantendienst

EDF Belgium
EDF Belgium is een filiaal van de Groep EDF en integreert een deel van de productie van energie in Belgie. EDF staat voor Électricité de France. Het is het grootste elektriciteitsbedrijf en het tweede energie bedrijf van Europa. Het is actief op alle terreinen van energy; van de productie tot de levering. In 1987 richtte Jean-Bernard Lévy EDF op. EDF maakte in 2014 een omzet van € 72,87 miljard met een winst van € 3,70 miljard. Het beschikt over 58 kernreactoren die over 29 centrales in heel Frankrijk verspreid liggen. Wereldwijd is het de grootste nucleaire producent van elektriciteit met 63 gigawatt. EDF wijdt zich toe aan efficiënte en betrouwbare stroomvoorziening met behulp van de EDF klantendienst. Het bedrijf is toonaangevend in de wereld van energie met oog op zonne-energie, waterenergie en nucleaire energie. Zij kijken constant naar nieuwe technologieën om koolstofvrije elektriciteit te genereren. Wereldwijd werken er meer dan 150.000 werknemers voor EDF.

De producten van EDF
EDF heeft in Belgie verschillende takken waarmee het Belgie van dienst is; EDF Belgium, EDF luminus, EDF Energies Nouvelles, Verdesis en Dalkia. Het is ook actief in andere activiteiten zoals elektriciteitsopwekking, levering, duurzame energie en bedrijfsdiensten. EDF is erg actief in elektriciteitsopwekking met een capaciteit van 1950 MV zoals is aangegeven in een rapport van 2013. Na de generatie van elektriciteit levert het aan verschillende bedrijven op de nationale en internationale markt onder verschillende handelsnamen. Met meer dan 60 jaar ervaring, biedt het bedrijf een uitstekende EDF klantendienst in 13 Europese landen en levert het ook energie aan woningen.

EDF klantendienst
In tegenstelling tot veel andere bedrijven, heeft EDF geen contactgegevens waar een klant hen op kan bereiken. Online worden alle vragen van de klant beantwoord. Onderaan de pagina van de officiële website kan de klant op de link ‘contact’ klikken. Hier wordt de klant naar een nieuwe pagina geleid waar de klant om gegevens wordt gevraagd, zoals naam, bedrijfsgegevens, fax, telefoonnummer, postcode, het volledige adres etc. De klant wordt hierna gecontacteerd door de EDF klantendienst; een effectieve manier om het hoge volume van klantencontacten te behandelen zonder telefonisch contact te bieden.

EDF klantendienst zonder gedoe
De unieke manier waarop EDF vragen behandeld en hulp biedt aan hun klanten is voor hen de beste manier. In het contactformulier kan de klant uitgebreid aangeven wat het probleem, de vraag of suggestie is, waarop de medewerker van EDF klantendienst eerst een oplossing kan zoeken voordat zij de klant contacteren. De EDF klantendienst beantwoord de klant in de tijdsframe die aangegeven staat op de website. Hierna kunnen discussie en vragen opgelost worden via directe e-mail.