Stop Wasting Time. Call Through Fluxys Connection Contact Phone Number Service!
We provide a call connection. Please note that we are in no way affiliated with the companies or actual brand listed on this website.

Call Fluxys Customer Services Contact Phone Number & save in memory

Fluxys Opening Times

Monday-Friday

Saturday

Sunday

Fluxys – het begin
Fluxys is een beursgenoteerde onderneming die ontstond nadat de gasttransportactiviteiten van de firma Distrigas werden afgesplitst. Ditrigas werd in 1929 opgericht door Imperial Continental Gas Association en beperkt zich vanaf 2001 tot aardgashandel. De gasttransportactiviteiten werden uitgevoerd door Fluxys. Zij transporteren grote volumes aardgas naar grote industriële afnemers, elektriciteitscentrales die op gas werken en naar distributienetten. Verder zorgen zij voor de transit van deze grote volumes aardgas. Het heeft een netwerk van 3800 km ondergrondse pijpleidingen, transportverbindingen van en naar Nederland, Duitsland en Frankrijk en een methaanterminal en opslagcapaciteiten in de haven van Zeebrugge. Het hoofdkantoor van Fluxys staat in Brussel en voor het bedrijf werken ongeveer 1.150 werknemers (2013). In dit jaar had het een omzet van €935 miljoen met een winst van €181 miljoen. Het bedrijf heeft een uitstekende Fluxys klantendienst opgezet om zijn klanten te helpen bij vragen en opmerkingen.

Het aanbod van Fluxys
De belangrijkste activiteiten van Fluxys zijn onder te verdelen in 3 categorieën; vervoer, opslag en LNG-terminallinginstallaties. Onder de categorie vervoer valt de verkoop van de inhoud via pijpleidingen aan zijn klanten. De Fluxys klantendienst kan hier uitstekend bij helpen. Het vervoert natuurlijk gas naar verschillende netbeheerders, industriële gebruikers en elektriciteitscentrales in Belgie. Opslagdiensten worden ook aangeboden door Fluxys waardoor het voor de klant toegankelijk wordt om gebruik te maken van buffercapaciteiten om voortdurende aflevering van natuurlijk gas te verzekeren aan zijn eindgebruikers of de gashandel branche.

Fluxys klantendienst contacteren
De website van Fluxys is beschikbaar in de Franse, Nederlandse en Engelse taal. Het bedrijf is te volgen op Facebook en LinkedIn, zodat de klant altijd op de hoogte kan blijven van de laatste ontwikkelingen. Ook kan de klant via deze kanalen altijd de Fluxys klantendienst contacteren. Klanten kunnen de zetel van de vennootschap contacteren op het nummer 02 282 72 11 of per fax op het nummer 02 230 02 39. In noodgevallen dient de klant onmiddellijk de aardgasvervoersinstallatie te contacteren. Dit kan op de nummers 0800 90 102 of 02 282 70 03. Gegevens kan men faxen naar 02 282 70 06.

Vragen over de infrastructuur
Heeft de klant vragen over de infrastructuur, dan is het mogelijk om een formulier in te vullen op de website. Om werken te melden, bezoekt de klant de website van KLIM. Is de klant een particulier of KMO en wil de klant een gasaansluiting, dan dient de klant contact op te nemen met zijn of haar distributienetbeheerder. Voor andere vragen over de infrastructuur kan de klant contact opnemen met Fluxys klantendienst. In het contactformulier kan de klant de aard van de vraag aangeven.